مطالب توسط خوش نفس

نهال زردآلو ارسان

خرید نهال زردآلو ارسان . و خرید انواع  نهال عمده با تخفیف‌ ویژه به صورت تضمینی ۰۹۱۴۴۸۱۷۱۸۴ و ۰۹۱۴۴۸۲۴۹۸۰ و ۰۹۱۴۴۸۱۱۵۲۶ زردآلو ارسان: این رقم زرد آلو از ارقام مهم تجارتی و پرفروش کشود محسوب میشود.این رقم زرد آلو رقم مناسبی برای صادرات محسوب میشود و در اوایل اردیبهشت گل میدهد و در اواخر تیر میرسد.نهال زردآلو ارسان […]

نهال زردآلو شاهرودی

خرید نهال زردآلو شاهرودی . و خرید انواع  نهال عمده با تخفیف‌ ویژه به صورت تضمینی ۰۹۱۴۴۸۱۷۱۸۴ و ۰۹۱۴۴۸۲۴۹۸۰ و ۰۹۱۴۴۸۱۱۵۲۶ زردآلو شاهرودی : این رقم زرد آلو از ارقام تجارتی و پرفروش کشور میباشد که در نهالستان آذرنهال موجود است.زردآلو شاهرودی رنگ زرد و قرمز و طعمی شیرین دارد و برای مصرف تازه خوری مناسبت است.نهال این […]

نهال زردآلو پرتقالی

خرید نهال زردآلو پرتقالی . و خرید انواع  نهال عمده با تخفیف‌ ویژه به صورت تضمینی ۰۹۱۴۴۸۱۷۱۸۴ و ۰۹۱۴۴۸۲۴۹۸۰ و ۰۹۱۴۴۸۱۱۵۲۶ زردآلو پرتقالی : این رقم زرد آلو از لحاظ شکل و رنگ شبیه پرتقال بوده و رنگ آن نارنجی میباشد.زردآلو پرتقالی در اوایل تیر میرسد و در اوایل خرداد گُل میدهد.این رقم‌زرد آلو برای تازه خوری و […]

نهال هلو پلاستیکی

خرید نهال هلو پلاستیکی . و خرید انواع  نهال عمده با تخفیف‌ ویژه به صورت تضمینی ۰۹۱۴۴۸۱۷۱۸۴ و ۰۹۱۴۴۸۲۴۹۸۰ و ۰۹۱۴۴۸۱۱۵۲۶ هلو پلاستیکی : منشاء این رقم هلو فرانسه میباشد.هلو‌پلاستیکی همانطور که از نامش پیداست پوستی کاملا شبیه پلاستیک دارد و بدون پرز میباشد.هلو‌پلاستیکی در مقابل سرما و خشکی تحمل چندانی ندارد.این رقم هلو ۳ الی ۴ ماه […]

نهال هلو پرتقالی

خرید نهال هلو پرتقالی . و خرید انواع  نهال عمده با تخفیف‌ ویژه به صورت تضمینی ۰۹۱۴۴۸۱۷۱۸۴ و ۰۹۱۴۴۸۲۴۹۸۰ و ۰۹۱۴۴۸۱۱۵۲۶ هلو پرتقالی: منشاء این رقم هلو چین میباشد. و دارای ۱۰ سال عمراقتصادی است.هلو پرتقالی در مقابل سرما تحمل زیادی دارد و در مقابل خشکی نیمه متحمل است.هلو پرتقالی شکلی گرد و شبیه پرتقال داشته و رنگ […]

نهال هلو سیاه

خرید نهال هلو سیاه . و خرید انواع  نهال عمده با تخفیف‌ ویژه به صورت تضمینی ۰۹۱۴۴۸۱۷۱۸۴ و ۰۹۱۴۴۸۲۴۹۸۰ و ۰۹۱۴۴۸۱۱۵۲۶ هلو سیاه: این رقم‌هلو در تعداد کمی از کشور ها کِشت میشود .و از ارقام کمیاب محسوب میشود. و کمتر‌دیده شده و به همین دلیل از محبوبیت زیادی برخوردار‌است.هلو سیاه رنگ قرمز‌مایل به سیاه داشته .و در […]

نهال هلو مخملی

خرید نهال هلو مخملی . و خرید انواع  نهال عمده با تخفیف‌ ویژه به صورت تضمینی ۰۹۱۴۴۸۱۷۱۸۴ و ۰۹۱۴۴۸۲۴۹۸۰ و ۰۹۱۴۴۸۱۱۵۲۶ هلو مخملی منشاء این رقم هلو کشور چین میباشد.این رقم هلو همانطور که از اسمش پیداست مخملی بوده .و پوستی کاملا پُر از پرز دارد.هلو مخملی رنگی قرمز و زرد دارد .و از ارقام مهم و پرفروش […]

نهال هلو انجیری زعفرانی

خرید نهال هلو انجیری زعفرانی . و خرید انواع  نهال عمده با تخفیف‌ ویژه به صورت تضمینی ۰۹۱۴۴۸۱۷۱۸۴ و ۰۹۱۴۴۸۲۴۹۸۰ و ۰۹۱۴۴۸۱۱۵۲۶ هلو انجیری زعفرانی: منشاء آن ایران میباشد.هلو انجیری زعفرانی در بین سایر هلو انجیری ها بهترین رقم محسوب میشود.درخت این رقم هلو به طور گسترده و شاخه های بزرگ رشد میکند.هلو انجیری زعفرانی دونوع است یکی […]

نهال هلو جوادی

خرید نهال هلو جوادی . و خرید انواع  نهال عمده با تخفیف‌ ویژه به صورت تضمینی ۰۹۱۴۴۸۱۷۱۸۴ و ۰۹۱۴۴۸۲۴۹۸۰ و ۰۹۱۴۴۸۱۱۵۲۶ هلو جوادی منشاء این رقم هلو کشور آمریکا میباشد.نهال هلو جوادی دیر گل ده است .و از ویژگی های خوب این هلو محسوب میشود. چون سایر میوه ها که زود گل میدهند درفصل سرما گل های آنها […]

نهال هلو پیش رس

خرید نهال هلو پیش رس . و خرید انواع  نهال عمده با تخفیف‌ ویژه به صورت تضمینی ۰۹۱۴۴۸۱۷۱۸۴ و ۰۹۱۴۴۸۲۴۹۸۰ و ۰۹۱۴۴۸۱۱۵۲۶ هلو پیش رس نهال این رقم هلو رشد متوسطی دارد .و منشا آن‌ فرانسه،چین و آمریکا ‌و … میباشد .که در نهالستان آذرنهال موجود است.ازارقام تجاری کشور محسوب میشود .و رنگ و طعم خوبی هم دارد […]